Zkouška požární odolnosti

Zkouška požární odolnosti dle normy DIN 4102-12 E90 proběhla minulý rok v německé zkušebně MPA NRW. Naše řada perforovaných žlabů PS úspěšně obstála jak v horizontální, tak ve vertikální zkoušce. Vzhledem k velmi obtížným podmínkám, kterým byly naše žlaby vystaveny a úspěšně odzkoušeny, můžeme exkluzivně nabídnout žárově odolné žlaby při tloušťce plechu pouhý 1mm a s rozestupem podpěr až 1,5m! Celková cena instalace požárně odolných tras, při použití našich žlabů, tedy vyjde levněji než s ostatními materiály, při srovnatelné tuhosti a únosnosti - viz prospekt níže.